Nice piece, Rashaun – Entrepreneur 2 Entrepreneur: Rashaun Sourles on storytelling http://t.co/W17kNu3o